FB
Twitter

Warm Limburg
Nieuwe Limburgse campagne over energiezuinig verwarmen

Types van verwarming

Zuinige condensatieketels zijn vandaag de standaard geworden. Condensatieketels recupereren warmte uit de verbrandingsgassen en de waterdamp die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces. Ze halen bijgevolg zeer hoge rendementen. Kiezen voor een condensatieketel is een goede zaak.

Maar u kunt ook een stapje verder zetten en kiezen voor groene warmte uit de zon, uit biomassa of de omgevingswarmte uit de lucht, water of bodem. Groene verwarmingssystemen zijn in principe klimaatneutraal en maken geen gebruik van fossiele brandstoffen. Het zijn warmtepompen, pelletketels en –kachels, en specifiek voor de productie van sanitair water: zonneboilers en warmtepompboilers.

Onderstaand vind je uitleg over de verwarmingstechnieken.

Condensatieketel
Moderne ketels werken op lage watertemperaturen en hebben daardoor een beter rendement dan oude ketels. De condensatieketel haalt uit rookgassen nog eens extra warmte die het afgekoelde retourwater voorverwarmt. Zo kunnen condensatieketels rendementen halen van boven de 100%. Condensatieketels herken je aan het label HR Top (aardgas) of Optimaz elite (stookolie). 

Warmtepomp
Een warmtepomp gebruikt warmte uit de bodem, uit het grondwater of uit de buitenlucht. Ze werkt als een omgekeerde koelkast: ze pompt warmte op lage temperatuur op tot een voldoende hoge temperatuur, die we kunnen gebruiken voor de verwarming van woningen en sanitair warm water. Dat 'oppompen' van warmte vraagt echter ook energie. Maar omdat de warmte zelf gratis is, en uit de grote natuurlijke voorraad komt, ligt het verbruik en de CO2-uitstoot merkelijk lager dan bij een klassiek verwarmingssysteem. Met 1 kWh kan men via een warmtepomp tussen 3 en 6 kWh warmte opwekken. Dit getal (3 tot 6) noemt men de COP. Een warmtepomp kan water opwarmen tot 25 à 45 graden, en werkt het best in combinatie met lagetemperatuursverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming) in een zeer goed geïsoleerd huis.

Pelletketel/-kachel
Houtpellets zijn geperste houtkorreltjes. Ze worden met behulp van stoom en zonder toeslagstoffen uit houtafval gemaakt. Via een speciaal automatisch voedingssysteem worden de houtpellets vanuit een opslagvat gedoseerd in de verbrandingsruimte. Grote privé-bossen heb je daar niet voor nodig: je koopt houtpellets in zakken en je kan ze zelfs laten leveren per tankwagen, net als stookolie. En naast je jaarlijkse onderhoud heb je er dan geen omkijken meer naar. 

Zonneboiler
Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte. Een zonneboiler bestaat uit buisjes met rondstromende vloeistof die de warmte van de zon opvangt en overbrengt naar het opslagvat met water. Dat water kan je gebruiken voor het warme water van bad, douche, afwas enzoverder. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverbranding van de installatie ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. 

Warmtepompboiler
Naast de zonneboiler kun je ook kiezen voor een warmtepompboiler om je te voorzien in sanitair warm water. Terwijl een zonneboiler op het dak geïnstalleerd wordt en de zon als energieleverancier heeft, plaats je een warmtepompboiler in huis en wordt de warmte uit de omgevingslucht gehaald. De warme lucht kan geleverd worden door het ventilatiesysteem van de woning of kan in eender welke ruimte onttrokken worden. De energie uit de warme lucht wordt aangevuld met elektrische energie om de gevraagde temperatuur te bereiken. (Dit systeem is niet combineerbaar met een gebalanceerde ventilatie met warmterecuperatie uit de ventilatielucht, aangezien de warmte uit deze lucht slechts toereikend is voor één van beide toepassingen.)

Micro WKK
Bij warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit opgewekt in éénzelfde installatie en met één enkele energiebron. De opgewekte warmte kan gebruikt worden voor verwarming en sanitair gebruik. WKK wordt al veel toegepast op grote schaal, bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales of de industrie. Op kleine schaal spreekt men van micro-WKK (met een elektrisch vermogen kleiner dan 50 kW). Een micro-WKK werkt net als een conventionele cv-ketel. Op het moment dat er een warmtevraag is, slaat de ketel aan. Naast warmte wordt dan gelijktijdig ook elektriciteit geproduceerd. Een micro-WKK levert de helft tot driekwart van het gemiddelde elektriciteitsverbruik. De rest van de benodigde stroom wordt uit het elektriciteitsnet getapt. Als er stroom over is, kan deze worden teruggevoerd in het elektriciteitsnet. Een goed ontworpen WKK-installatie zal nooit een bestaande CV-ketel volledig kunnen vervangen, maar moet steeds in combinatie met een ketel als back-up en voor pieklast geïnstalleerd worden. Een klassieke CV-ketel wordt immers gedimensioneerd op pieklast, terwijl een WKK-installatie wordt gedimensioneerd op basislast.  Micro-WKK is nog niet beschikbaar voor gebruik in eengezinswoningen, wel al voor appartementsgebouwen en groepswoningen. De echt compacte systemen voor huishoudelijk gebruik zijn bij de meeste fabrikanten nog in ontwikkeling. 

Agenda

  • Geen events
Bekijk hier de volledige agenda